Rebreather LDśC / CCR

Materiál

 • Konstrukce kanystru a hlavy / Acetal Copolymer (POM–C) / Delrin

Rozměry a základní údaje

 • Rozměry bez postroje / 610 mm (výška) × 430 mm (šířka) × 210 mm (hloubka), bez postroje, dýchacích vaků a kompenzátoru vztlaku
 • Rozměry s postrojem / 610 mm (výška) × 430 mm (šířka) × 350 mm (hloubka)
 • Postroj / Postroj lze upravit více způsoby, dle vašeho back–plate a kompenzátoru vztlaku
 • Váha / 26,7 kg / 30 kg (s absorbentem Sofnolime)
 • Rozmezí atmosférického tlaku / 650 – 1080 mbar
 • Baterie pro RebEl / 2 × Li-Ion (Lithium-iontová) baterie 18650
 • Kompenzátor vztlaku / Typ křídla podle ponorů
 • Pohlcovač CO2 (scrubber) / 3,30 kg absorbentu Sofnolime typu 797
 • Dýchací vaky / Dva dýchací vaky typu OTS
 • Objem dýchach vaků / 3 l
 • Tlakové láhve / Dvě 3 litrové ocelové tlakové láhve – jedna s kyslíkem, jedna s diluentem

Hloubkové limity

 • 6 m / Maximální hloubka s kyslíkem O2, jako diluentem
 • 40 m / Maximální hloubka se vzduchem jako diluentem
 • 60 m / Maximální hloubka s noTMx, jako diluentem
 • 100 m / Maximální hloubka s TMx, jako diluentem, v níž se projevují veškeré parametry rebreatheru: odolnost vůči CO2, regulace O2 a dechová práce

Pozor! Potápění hlouběji než 100 m s sebou nese následující rizika

 • Hlouběji než 100 m / Odolnost vůči CO2 není známa
 • Hlouběji než 100 m / Dekomprese „onboard“ je neplatná
 • Hlouběji než 100 m / Dechová práce s Trimixem jako diluentem není známa
 • Hlouběji než 100 m / Nepřesný hloubkoměr

Rozmezí hodnot

 • První stupeň (kyslík) / středotlak – 9,0 až 9,5 barů
 • První stupeň (diluent) / středotlak – 9,0 až 9,5 barů
 • Hydrostatická nerovnováha / < 1,0 kPa (10 mbar) ve všech polohách
 • Regulace kyslíku / Až pět setpointů pro tlak kyslíku, které lze přepínat z low na high (1 – 5) a naopak tak často, jak je zapotřebí, a to pod vodou i na povrchu
 • Kyslíkové senzory / 3 Molex Oxysenzory – 3 pin
 • Rozmezí setpointu pro kyslík (Low) / 0,4 až 0,9 baru (0,3 při rozdýchávání)
 • Rozmení setpointu pro kyslík (High) / 1,0 až 1,4 baru
 • Rozmení setpointu pro kyslík – deco (High – deco) / 1,5 – 1,6 baru, s varováním
 • Hodnota kyslíku, na niž systém upozorní (Low) / 0,4 baru
 • Hodnota kyslíku, na niž systém upozorní (High) / 1,6 baru
 • Rozmezí provozní teploty rebreatheru / +4 °C až + 32 °C, krátkodobé uchování na vzduchu (v řádu hodin) / –10 °C až +50 °C, dlouhodobé uchování: +5 °C až +20 °C

Rozmezí provozní teploty rebreatheru se zjišťuje na studeném konci pomocí zkoušek odolnosti CO2, které se provádějí při teplotě 4oC. Životnost pohlcovače CO2 při teplotě nižší, než je tato, nebyla v praxi ověřena. Pokud je přístroj uskladněn v teplotě pod 0 °C, bude třeba pohlcovač CO2 a elektroniku před použitím mírně nahřát tak, že je umístíte do teplejší místnosti nebo ponoříte sestavený rebreather s uzavřeným náustkem (okruh je zcela uzavřený), dokud se teplota přístroje a teplota okolního prostředí nevyrovnají. V teplotě pod 0oC omezené používání. Voda je základní složkou při reakcích pohlcování CO2 (přibližně 17 % absorbentu Sofnolime tvoří voda); při teplotě pod bodem mrazu neproběhne reakce, kde CO2 a voda reagují a vzniká kyselina uhličitá. Jestliže předtím než začnete dýchat pomocí rebreatheru, budete zahřívat Sofnolime, je nutné toto provést na povrchu a pod dohledem další osoby.

 • Skladovatelnost kyslíkových čidel / Maximálně 18 měsíců
 • Skladovatelnost nepoužívaného rebreatheru / Jsou–li dodržovány pokyny BS3574, lze rebreather skladovat po dobu 7 let (tato doba záleží na hadicích a těsnění)

Bezpečnost

 • Zabránění průsaku vody do přístroje pro případ poškození kabelu
 • Obvody ochrany proti zkratu nebo přepětí pro případ poškození kabelů
 • Mechanické a elektronické ochrany proti přepólování napájecích baterií
 • Procesorem řízený management pro nezávislé napájení kontroléru a solenoidu

Handset – elektronika LDśC / CCR

Funkce

 • sloučení funkcí primárního i sekundárního handsetu do jednoho kontroléru

Materiál

 • Konstrukce handsetu / Acetal Copolymer (POM–C) / Delrin
 • Průhledítko / Polykarbonát
 • Uchycení handsetu / Nerezová ocel (výměnný držák pro gumové lanko, řemínek nebo na karabinu)
 • Řešení průstupů kabelů / Kabelová průchodka firmy Swagelok® (Swiss made)
 • Hloubková odolnost handsetu LDśC / CCR / 150 m
 • Ovládání / Tři tlačítka, ergonomicky umístěná na boku, snadno ovladatelná i v suchých rukavicích
 • Procesor / 32–bitový RISC procesor, 125 MIPS
 • Displej / Barevný OLED, rozlišení 320 × 240 bodů, úhlopříčka 2,8“

Napájení

 • Hlavní baterie / Dvě na sobě nezávislé baterie 1,5 V – typ AA Lithium, uživatelsky výměnné (je zajištěná plná funkčnost kontroléru i při provozu pouze z jedné baterie)
 • Záložní baterie / Jedna LiCr baterie – pro samostatný obvod hodin reálného času a funkci nastavených a uložených hodnot elektroniky

Software

 • Jazykové verze / Elektronika LDśC / CCR je v anglické verzi (v případě, že požadujete kteroukoli jinou jazykovou verzi, požádejte prosím výrobce o aktualizační soubor)
 • Přenos dat / Komunikace s PC – prostřednictvím infra IrDa obvodů, bluetooth, nebo USB (rozhraní pro napájení a komunikaci s inteligentní HUD prostřednictví hlavy rebreatheru, buď přímo nebo prostřednictvím zabudované rozšiřující LDśC elektroniky)
 • Paměť / Velkokapacitní paměť pro ukládání detailních průběhů ponorů a dalších údajů

Měření

 • Přesnost displejů / 0,05 baru
 • Rozlišení displejů / 0,01 baru
 • Kyslíková čidla / Podpora měření 3 kyslíkových čidel a teploty v dýchací smyčce / AD převodník pro měření napětí z kyslíkových čidel, rozlišení 0,01 bar pO2
 • Atmosferický tlak / Měření atmosférického tlaku do 1050 mbar
 • Teplota / Měření okolní teploty
 • Baterie / Měření napětí napájecích baterií a odběrů proudu pro vyhodnocení jejich kapacity
 • Solenoid / Měření odběru proudu solenoidem, elektronická pojistka pro případ přetížení / vestavěný systém měničů napájení pro solenoid 6VDC / 0,6W
 • WET snímač / Snímač změny tlaku – vodního prostředí

Ochrana zařízení a bezpečnost

 • Zabránění průsaku vody do pouzdra pro případ poškození kabelu
 • Zabránění průsaku vody do pouzdra pro případ netěsných prostorů baterií
 • Obvody ochrany proti zkratu nebo přepětí pro případ poškození kabelu
 • Mechanické a elektronické ochrany proti přepólování napájecích baterií
 • Obvody automatického přepnutí na druhou baterii v případě náhlé ztráty napětí z první
 • Obvody akustické signalizace přímo v kontroléru
 • Obvody měření akcelerace pro záložní ovládání bez tlačítek
 • Procesorem řízený management pro nezávislé napájení kontroléru a solenoidu

Software (programové vybavení) Handsetu

Uživatelské rozhraní

 • Uživatelské grafické rozhraní vyvinuté přímo pro tuto aplikaci
 • Možnost výběru až tří typů ponorové obrazovky dle velikosti zobrazovaných hodnot
 • Zobrazení časovače zbývající kapacity pohlcovače CO2 během ponoru
 • Grafické zobrazení teploty v dýchací smyčce během rozdýchávání
 • Grafické zobrazení zbytkového nasycení tkání

Nastavení

 • Metrické nebo imperiální jednotky
 • Možnost otočení displeje a funkce tlačítek o 180° při umístění na druhou ruku
 • Uživatelem nastavitelný jas displeje
 • Uživatelské nastavení spořiče obrazovky
 • Uživatelské nastavení automatického vypnutí
 • Možnost zapnout funkci tlačítek Autorepeat při vkládání hodnot
 • Možnost nastavení počátečního napětí kysl. čidel pro výpočet jejich životnosti
 • Uživatelem nastavitelné ignorování hodnoty kyslíková čidla pro výpočet během ponoru
 • Standardní a uživatelské módy regulace dodávky kyslíku (kompenzace na hloubku)
 • 5 setpointů definovaných uživatelem
 • 10 směsí plynů na bázi kyslíku, dusíku a helia
 • Možnost kalibrace kyslíkových čidel na vzduch i kyslík s možností nastavení procent
 • 5 souborů gradient–faktorů, 4 předdefinované a 1 uživatelem definovatelný
 • Výběr výpočtu pO2 pro jednobodovou nebo dvoubodovou kalibraci
 • Možnost obnovení přednastavených hodnot parametrů z výroby
 • Definování typu a priority všech alarmů

Ovládání

 • Jednoduché a intuitivní ovládání prostřednictvím třech tlačítek (↑, ↓, Enter)

Bezpečnost

 • Vyloučení tzv. dlouhých stisků tlačítek při ovládání,
 • 6–ti bodová předponorová kontrola
 • Časovač zbývající kapacity pohlcovače CO2 s alarmem
 • Kompletní autodiagnostika

Výpočet dekomprese

 • Dekompresní Bühlmannův model
  Nitroxová a trimixová verze dekomprese

Funkce

 • Funkce pro nastavení režimu inteligentní HUD
 • Automatická kompenzace nadmořské výšky při kalibraci
 • Funkce pro manuální nebo automatické zapnutí při detekci hloubky, vody a pO2 < 0,19 bar
 • Funkce pro manuální nebo automatické ukončení ponoru
 • Logování všech měřených hodnot v průběhu ponoru
 • Logování systémových hodnot i mimo ponor