Schematické znázornění eCCR (LDsC / CCR)

1 Integrovaná ústenka
2 Nádechová hadice
3 T–kus
4 Vypnutí / zapnutí ADV
5 Nádechový vak
6 ADV
7 Mechanický vstřik kyslíku
8 Lahev kyslíku
9 Ventil
10 Manometr
11 Regulátor – první stupeň
12 Přetlakový ventil
13 Kyslíkový manifold
14 Kanystr s hlavou
15 Vodní past
16 Scrubber (radiální průtok)
17 Kyslíková čidla
18 HUD elektronika (RebEl) a baterie
19 Solenoid
20 Diluentový manifold
21 Lahev Diluentu
22 Ventil
23 Manometr
24 Regulátor – první stupeň
25 Připojení Off–board lahve
26 Připojení křídla
27 Výdechová hadice
28 Výdechový vak
29 T–kus s vodní pastí
30 Mechanický vstřik diluentu
31 Přetlakový ventil
32 Vodní past
33 Kompletní elektronika – Handset s bateriemi
34 HUD (Diva)